1

2

3

4

5

 

Rola szkolnego świadectwa

Świadectwo szkolne to dokument który zostaje przekazany uczniom w ostatnim dniu nauki. Odbywa się to w czerwcu, tuż przed wakacjami. W ostatnich klasach świadectwa szkolne są rozdawane uroczyście. W tym celu organizuje się specjalne apele w których sam dyrektor wręcza uczniom dyplomy. Jeśli jest to również pożegnanie uczniów wtedy otrzymują oni kwiaty, upominki oraz nagrody. W międzyczasie gra muzyka i młodsze klasy żegnają je również wyjątkowo. Świadectwa szkolne są krótką notatką pokazującą całoroczny wkład uczniów w naukę. Ci którzy są najlepsi są wyróżnieni przez dyrektora. Przede wszystkim otrzymują świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody. Świadectwa otrzymuje się co roku aż do ukończenia szkoły. W szkole podstawowej i gimnazjum świadectwa są koloru niebieskiego, natomiast w szkole średniej koloru różowego. Najważniejsze jest świadectwo ostatnie ponieważ ono kwalifikuje się do kolejnej szkoły. Umieszczone są na nim dane ucznia oraz oceny ze wszystkich przedmiotów. Świadectwo wypełnia wychowawca klasy który się pod tym podpisuje. Każdy taki dokument musi być też potwierdzony przez dyrektora i podpisany, dopiero wtedy uzyskuje moc prawną. Świadectwa można odpisywać ale jedynie u notariusza. Nie można ich poprawiać a kiedy uczeń się z nimi nie zgadza wtedy wypisuje się je jeszcze raz. Jeśli jest to kolejne świadectwo wtedy otrzymuje się w klasie i rozdaje je nauczyciel gratulując przejścia do następnej klasy.

Zajęcia laboratoryjne w szkole

Zajęcia laboratoryjne to najciekawsze forma edukacji dla wszystkich uczniów. Polega to praktycznym zastosowaniu teorii którą nabywa się jako pierwszą. Odbywają się one wtedy kiedy uczniowie uczą się przede wszystkim przedmiotów ścisłych. Najwięcej takich zajęć jest w klasach licealnych oraz na studiach. Taka sala jest wyposażona w niezbędne narzędzia i materiały które służą doświadczeniom. W laboratorium można badać wiele związków chemicznych, a także sprawdzić te które są na co dzień w użyciu. Dla dzieci w szkole podstawowej ćwiczenia laboratoryjne pokazuje przede wszystkim nauczyciel ponieważ są one niebezpieczne. Przede wszystkim są to zajęcia na chemii oraz fizyce. Dzieci łatwiej sobie przyswajają taką wiedzę kiedy widzą jaki efekt danych doświadczeń następuje. Na zajęciach laboratoryjnych obowiązują osobne reguły. Przede wszystkim przychodzi się na nie w fartuszkach chroniących przed zniszczeniem ubrań. Lekcje laboratoryjne mogą trwać znacznie dłużej niż zwykłe lekcje ponieważ wszystkie doświadczenia trzeba doprowadzić do końca. Wszystkie składniki a także narzędzia i urządzenia są trzymane w specjalnym pomieszczeniu i po zajęciach muszą tam wrócić. W szkołach średnich zajęcia laboratoryjne mają uczniowie którzy wybrali kierunki chemiczne, gastronomiczne czy też biologiczne. Są one podstawą również w przyszłej pracy nawet jeśli młodzież skończy szkołę średnią i zda maturę.

Rola stołówki szkolnej

Stołówka szkolna jest uczniom bardzo potrzebna. Dzięki niej mogą każdego dnia w południe zjeść ciepły obiad. Ma to ogromne znaczenie zimą kiedy organizm potrzebuje znacznie więcej kalorii do nauki. Funkcjonowanie stołówki daje również okazje do zakupu śniadania, jeśli zapomniało się je wziąć z domu. Takie stołówki funkcjonują w każdego rodzaju szkole. Jeśli szkoła zmienia się na bardziej nowoczesną wtedy zamawiany jest catering. Ważne jest to aby posiłki były odżywcze, ciepłe i obfite. Obiady można wykupić sobie indywidualnie jak również na miesiąc z góry. Rodzice wiedzą zazwyczaj o tym i chwalą sobie funkcjonowanie stołówek. Już od rana są czynne, tak jak zaczynają się lekcje. Do godzin popołudniowych można z niej skorzystać i zjeść posiłek. Po tym czasie stołówka zamienia się w świetlicę w której można usiąść, porozmawiać lub odrobić lekcje. Obiady wykupowane są bezpośrednio w stołówce i i koszt nie przekracza dwustu złotych na miesiąc. W menu znajduje się pierwsze oraz drugie danie, napój oraz deser. Dodatkowo stołówka może prowadzić sklepik szkolny w którym znajdują się słodycze, przekąski, napoje czy lody. Uczniowie przychodzą tam na każdej przerwie i dzięki temu nie są głodni. Czasami szkoła dopłaca do tego aby stołówka tak dobrze funkcjonowała i dzieci były zadowolone. Zazwyczaj stołówką zarządzają prywatne i zewnętrzne firmy i to one ustalają menu. Ważne aby było ono codziennie różnorodne i przebadane.

Prowadzenie dziennika w szkole

Dziennik lekcyjny to spis wszystkich wpisów jakie wykonuje nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego. Każdego roku od września są zupełnie nowe dzienniki lekcyjne ponieważ uczniowie przechodzą z klasy do klasy. To co jest najważniejsze to spis wszystkich uczniów którzy są umieszczeni według alfabetu. Zawsze na początku lekcji następuje odczytanie nazwisk i sprawdzenie jak wygląda lista obecności. Jeśli kogoś nie ma wtedy w dzienniku jest to zanotowane. Kolejnym ważnym czynnikiem znajdującym się w dzienniku są oceny. Każdy przedmiot znajduje się na innej stronie tak aby można było zebrać wystarczającą liczbę ocen. Są one posegregowane tak aby w każdym semestrze znajdowało się przynajmniej kilkanaście ocen. Jest również miejsce na oceny cząstkowe, końcowe oraz wszelkie uwagi. Raz na tydzień dziennik przegląda wychowawca klasy i sprawdza jak uczniowie się uczą. Na końcu dziennika znajdują się uwagi dotyczące zachowania. Jeśli ich liczba jest duża wtedy wzywa się rodziców do szkoły. Niektórzy nauczyciele trzymają w dzienniku również usprawiedliwienia które są odnotowane za nieobecności. Dziennik jest poufnym rodzajem informacji dlatego po wszystkich zajęciach trafia do sali nauczycieli. Wszelkie dopisywanie fałszywych ocen, czy zabieranie dziennika do domu jest karalne i uczniowie ponoszą spore konsekwencje za takie działania. Na każdym dzienniku zawsze jest napisane jakiej klasy dotyczy.

Klasy maturalne w szkole

Klasa maturalna uważana jest za najważniejszy rok w szkole średniej. W ciągu tego roku następuje wiele ważnych wydarzeń. Jednym z nich jest przygotowanie do matury która to ma wpływ na dalsze życie. Już od pierwszych dni września młodzi ludzie są przygotowywani do tego w każdej postaci. Mimo że lekcje są normalnie prowadzone to, co jakiś czas maturzyści mają sprawdzaną wiedzę w postaci testów czy sprawdzianów. Nabywanie wiedzy w tym czasie jest trzykrotnie wyższe tym bardziej że zaczynają się powtórki z całego okresu nauczania. Na maturze jest sprawdzana wiedza z pełnych trzech lub czterech lat, jeśli są to maturzyści z technikum. Jednak w połowie roku na maturzystów czeka bardzo przyjemna impreza na którą także czekają. Zawsze sto dni przed maturą organizowane są studniówki na sali. Mogą być one zarówno w szkole jak i w prywatnym lokalu. To, co zostaje zapamiętane to tańczenie poloneza który jest tradycją oraz krótki spektakl teatralny. Młodzi maturzyści bawią się do rana a razem z nimi nauczyciele oraz rada rodziców. Zaproszony jest także dyrektor oraz jego zastępcy. Wszystko jest nagrywane dzięki czemu ma się pamiątkę już na zawsze. Natomiast w maju zaczynają się matury, czyli egzamin dojrzałości. Obecnie jest on w dwóch etapach, testów pisemnych oraz egzaminu ustnego. Zdaje się kilka przedmiotów i z każdego otrzymuje punkty. Są one ważne aby dostać się na upragnione studia.

Zakup książek do szkoły

Książki które kupuje się do szkoły to podstawowe materiały edukacyjne. Każdego roku rodzice mają ten sam dylemat jakie książki należy kupić. W tym celu nauczyciele organizują wiele spotkań i zebrań i podają rodzicom spis książek do następnej klasy. Są one bardzo kosztowne, ponieważ do jednej lekcji potrzebne są książki, ćwiczenia, a także zeszyty. Jest to wydatek przynajmniej na pięćset złotych. Dlatego wiele szkół prowadzi akcję sprzedaży książek po niższej cenie. Kiedy sytuacja na to pozwala wtedy starsze klasy odsprzedają swoje książki młodszym rocznikom. Można również sprowadzić je od razu z hurtowni, jak również pobrać odpłatnie z różnych stron internetowych. Dosyć ciekawą alternatywą okazują się aukcje internetowe na których cena może być niższa nawet o piętnaście procent. Ludzie najbiedniejsi korzystają z dopłat na książki które można uzyskać od rządu. Natomiast dzieci które razem siedzą w ławce mogą korzystać z tej samej książki. Składają się na nie razem i korzystają wzajemnie. Najwięcej ofert zakupowych jest w sierpniu oraz we wrześniu, natomiast przygotowania są już w czerwcu. To na podstawie tego jakie szkoła ma wymagania, hurtownie i księgarnie robią zakupy książek tak aby dzieciom ich nie zabrakło. Jedynie książki do języków obcych mogą być wyjątkowo sprowadzone z zagranicy ponieważ są one oryginalne i pokazują prawdziwy obraz życia w innym kraju. Język w takich książkach jest inaczej opisany.

Prywatne szkoły w naszym kraju

Jedną z form edukacji jest nauka prywatna, na którą stać najbogatszych ludzi. Szkoły prywatne działają na innych zasadach, ponieważ nauka tam jest płatna. Kiedy dziecko chce zdać do następnej klasy wtedy rodzice muszą uiścić odpowiednią kwotę. Zakres materiału edukacyjnego jest podobny, ponieważ wymaga tego ogólne prawo edukacyjne. Ponadto idąc w dalszą przyszłość dzieci muszą mieć konkretne podstawy naukowe w swoim umyśle. Szkoła prywatna przede wszystkim kładzie nacisk na rozwój młodego człowieka. Można się spotkać nie tylko z obowiązkami edukacyjnymi ale również wieloma zajęciami pozalekcyjnymi które także odbywają się w szkole. Są one oferowane w ramach kształcenia tak aby rodzice nie musieli nigdzie indziej za to płacić. Ilość lekcji jest znacząco różna, ponieważ rozłożona w czasie. Dzieci w szkole prywatnej mają wiele czasu dla siebie, wszystkie są pod dobrą opieką, a kiedy trzeba to otrzymują dodatkowo materiał. W szkole prywatnej nie ma żadnego stresu ponieważ są to o wiele mniejsze szkoły, bardziej kameralne. Znają się tam wszyscy, zarówno uczniowie, nauczyciele jak również rodzice. Za naukę w prywatnej szkole średnio wydaje się kilka tysięcy rocznie, jednak zwraca się to wielokrotnie. Rodzice sami podejmują decyzje o wyborze szkoły prywatniej, a kiedy dziecku się spodoba wtedy kolejne szkoły również takie wybiera. Przewagą jest głównie to że kształcenie jest bardzo szerokie.

Układanie planu lekcji

Plan lekcji to podstawa do tego aby był porządek w szkole. Dzięki temu i nauczyciele i uczniowie wiedzą jakie zajęcia w danym dniu mają. Są ustalone wszystkie kwestie, również godzinowe. Nauczyciele między sobą również konsultują tak aby mieć również chwile przerwy dla siebie. Zazwyczaj pracują z uczniami całymi dniami i niejednokrotnie są to te same lekcje. Aby je uatrakcyjnić nauczyciele zajmują się innymi zajęciami, mają wolne lub wykładają dodatkowe przedmioty. W klasach w szkole podstawowej plan lekcji jest dopasowany do uczniów. Zazwyczaj w ciągu dnia mają po trzy lub cztery lekcje tak aby za bardzo ich nie przeciążać. Ważne jest to aby nauczyciele mogli zrealizować plan jaki mają dostarczony na dany rok. Dopiero starsze klasy mają plany lekcji uwzględniające większą ilość godzin i przedmiotów. Każda lekcja trwa czterdzieści pięć minut po czym jest przynajmniej dziesięć minut przerwy. Te warunki także są brane pod uwagę kiedy tworzony jest plan. Może on być wielokrotnie zmieniany ponieważ nie zawsze pierwszy schemat jest idealnie dopasowany. Plan lekcji układany jest na jeden semestr, a w kolejnym są już dodatkowe zmiany. Bardziej elastyczny plan zajęć mają studenci kiedy to mają wiele przerw, luk, jak również zajęć odbywających się dopiero w godzinach wieczornych. Uczniowie którym plan lekcji nie pasuje na niektóre godziny mogą zamieniać się z innymi uczniami. Ma to największe znaczenie dla osób które do szkoły dojeżdżają z daleka.

Zebranie rodziców w szkole

Jednym ze spotkań jakie się organizuje są zebrania rodziców. Urządza się je po lekcjach, kiedy dzieci poszły już do domu. Są to godziny popołudniowe tym bardziej że wielu rodziców pracuje w ciągu dnia. Zebrania wykonywane są po to aby poinformować rodziców o tym, co dzieje się z uczniami w szkole. Przede wszystkim omawia się oceny jakie uczniowie uzyskują z poszczególnych przedmiotów. Rodzice mogą zajrzeć do dziennika i sprawdzić jak faktycznie wygląda sytuacja. Obecnie uczniowie nie mogą oszukać ani rodziców ani nauczycieli ponieważ ci między sobą prowadzą korespondencje. Na zebraniach poruszane są też inne tematy, jak wyjazdy dzieci na wycieczki czy organizacja imprez szkolnych. Zazwyczaj zebrania są co trzy miesiące, ale jeśli sytuacja jest nagła to rodzice są od razu wzywani. Jeśli ktoś nie może przybyć na dany dzień wówczas powinien pokazać się w ciągu kilku następnych dni. Zebrania trwają około godziny i jest to sytuacja najbardziej stresująca dla dzieci. Czasami chodzi także o zachowanie jakiego dopuścili się uczniowie i rodzice muszą o tym wiedzieć. Sprawy finansowe także są poruszane tym bardziej że sytuacja każdego rodzica jest inna. Zebrania organizuje wychowawca danej klasy który ma pod sobą wychowanków przynajmniej przez kilka lat. Na początkowych zebraniach poznaje się poszczególnych rodziców, natomiast z czasem rozmowy są bardziej luźne. Zebrania zawsze są na początku i na koniec roku szkolnego.

Rola dyrektora w szkole

Dyrektor to główna osoba w szkole która nią zarządza. Przede wszystkim musi to być osoba odpowiedzialna oraz wytrwała, ponieważ szkoła podlega pod rząd i wiele aspektów musi wprowadzać zgodnie z ich rozporządzeniami. Natomiast całą działalnością jaką jest szkoła, a także jej finansami czy rozwojem zajmuje się już dyrektor. Musi on mieć wizje swojej szkoły tak by chętnie uczniowie do niej chodzili. Coraz więcej dyrektorów tworzy przyjazne szkoły które są dalece od agresji. Dyrektorzy mają prawo także poznać opinię innych osób, takich jak nauczyciele czy rodzice. Wspólnie razem tworzą szkołę dzięki czemu staje się to miejsce bardzo indywidualne. Do zadań dyrektora należy przede wszystkim powołanie klas, kierunków, zatrudnianie nauczycieli, powoływanie ich do konkretnych zadań jak również utrzymanie szkoły przez lata. Dyrektorzy się zmieniają dlatego między sobą również przekazują ważne i cenne informacje. Im lepszy dyrektor tym i szkoła sprawniej funkcjonuje. Na swoją działalność dyrektorzy otrzymują pieniądze od rządu, chyba że jest to szkoła prywatna. Dyrektor ma prawo podejmować decyzje o zakupie sprzętu do szkoły, rozbudowie jej, czy stworzeniu dodatkowych warunków naukowych. Kiedy nauczyciele nie mogą poradzić sobie z wyjątkowo trudnymi uczniami wówczas zajmuje się nimi dyrektor i podejmuje decyzje o tym co dalej z uczniem zrobić. Ma prawo go zostawić, przenieść do innej szkoły czy wyrzucić.