Obowiązek szkolny a obowiązek edukacji

Obowiązek edukacji obejmuje każdego do ukończenia osiemnastego roku życia. Istnieje takie określenie jak obowiązek szkolny, na mocy którego człowiek jest zobowiązany do uczęszczania do szkoły podstawowej i gimnazjum. Drugim pojęciem jest określenie obowiązek nauki, który wyznacza okres obowiązkowego uczęszczania do szkoły. Jesteśmy zobowiązani uczyć się w publicznej lub niepublicznej palcówce oświatowej od 7 roku życia do ukończenia 18 lat. Obowiązek nauki jest nadrzędny wobec obowiązku szkolnego. Oznacza to, że niektórzy kończą edukację na gimnazjum, a inni nawet nie kończą tego typu szkoły. Czy młody człowiek osiągnąwszy pełnoletność, jest rzeczywiście zawsze w stanie decydować o sobie? Niestety nie zawsze. Uzyskanie pełnoletności wcale nie oznacza dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej. Tragedią jest sytuacja, w której rodzice nie mają wpływu na dziecko mogące według prawa decydować o sobie. Niestety wielokrotnie młody człowiek nie kończy żadnej szkoły, która dałaby mu zawód. Inna sytuacja jest w przypadku dzieci upośledzonych, które nie zyskują w wieku osiemnastu lat pełni praw rodzicielskich. One najczęściej kończą szkoły specjalne, w których są przysposabiane do dorosłego życia i wykonywania jakiegoś nieskomplikowanego zawodu. Osoby niepełnosprawne bywają zatrudniane w tak zwanych zakładach chronionych. Niestety coraz mniej jest tego typu zakładów, a w związku z tym szanse na usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych są mniejsze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.