Prowadzenie dziennika w szkole

Dziennik lekcyjny to spis wszystkich wpisów jakie wykonuje nauczyciel w ciągu całego roku szkolnego. Każdego roku od września są zupełnie nowe dzienniki lekcyjne ponieważ uczniowie przechodzą z klasy do klasy. To co jest najważniejsze to spis wszystkich uczniów którzy są umieszczeni według alfabetu. Zawsze na początku lekcji następuje odczytanie nazwisk i sprawdzenie jak wygląda lista obecności. Jeśli kogoś nie ma wtedy w dzienniku jest to zanotowane. Kolejnym ważnym czynnikiem znajdującym się w dzienniku są oceny. Każdy przedmiot znajduje się na innej stronie tak aby można było zebrać wystarczającą liczbę ocen. Są one posegregowane tak aby w każdym semestrze znajdowało się przynajmniej kilkanaście ocen. Jest również miejsce na oceny cząstkowe, końcowe oraz wszelkie uwagi. Raz na tydzień dziennik przegląda wychowawca klasy i sprawdza jak uczniowie się uczą. Na końcu dziennika znajdują się uwagi dotyczące zachowania. Jeśli ich liczba jest duża wtedy wzywa się rodziców do szkoły. Niektórzy nauczyciele trzymają w dzienniku również usprawiedliwienia które są odnotowane za nieobecności. Dziennik jest poufnym rodzajem informacji dlatego po wszystkich zajęciach trafia do sali nauczycieli. Wszelkie dopisywanie fałszywych ocen, czy zabieranie dziennika do domu jest karalne i uczniowie ponoszą spore konsekwencje za takie działania. Na każdym dzienniku zawsze jest napisane jakiej klasy dotyczy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.