Rola szkolnego świadectwa

Świadectwo szkolne to dokument który zostaje przekazany uczniom w ostatnim dniu nauki. Odbywa się to w czerwcu, tuż przed wakacjami. W ostatnich klasach świadectwa szkolne są rozdawane uroczyście. W tym celu organizuje się specjalne apele w których sam dyrektor wręcza uczniom dyplomy. Jeśli jest to również pożegnanie uczniów wtedy otrzymują oni kwiaty, upominki oraz nagrody. W międzyczasie gra muzyka i młodsze klasy żegnają je również wyjątkowo. Świadectwa szkolne są krótką notatką pokazującą całoroczny wkład uczniów w naukę. Ci którzy są najlepsi są wyróżnieni przez dyrektora. Przede wszystkim otrzymują świadectwa z czerwonym paskiem i nagrody. Świadectwa otrzymuje się co roku aż do ukończenia szkoły. W szkole podstawowej i gimnazjum świadectwa są koloru niebieskiego, natomiast w szkole średniej koloru różowego. Najważniejsze jest świadectwo ostatnie ponieważ ono kwalifikuje się do kolejnej szkoły. Umieszczone są na nim dane ucznia oraz oceny ze wszystkich przedmiotów. Świadectwo wypełnia wychowawca klasy który się pod tym podpisuje. Każdy taki dokument musi być też potwierdzony przez dyrektora i podpisany, dopiero wtedy uzyskuje moc prawną. Świadectwa można odpisywać ale jedynie u notariusza. Nie można ich poprawiać a kiedy uczeń się z nimi nie zgadza wtedy wypisuje się je jeszcze raz. Jeśli jest to kolejne świadectwo wtedy otrzymuje się w klasie i rozdaje je nauczyciel gratulując przejścia do następnej klasy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.