1

2

3

4

5

 

Rola szkolnej pielęgniarki

Pielęgniarka szkolna to osoba która w każdej sytuacji służy swoją pomocą lekarską. Kiedy dzieje się z uczniem coś, co wymaga opieki medycznej wtedy pielęgniarka jest to pierwsza osoba która może wspomóc. Posiada ona własny gabinet lekarski w którym ma wszelkie potrzebne narzędzia oraz składniki medyczne. Zazwyczaj są to opatrunki, gazy, waty, olejki, spirytus salicylowy czy plastry. W szkole dzieciom mogą przytrafić się różne kontuzje, wypadki czy zasłabnięcia. Czasami jest to jedyny ratunek w poważniejszych sytuacjach kiedy do przyjazdu karetki mijają minuty. Pielęgniarka ma wykształcenie medyczne dlatego zawsze wie co ma zrobić. Co jakiś czas uczniowie chodzą do pielęgniarki na przeglądy medyczne dotyczące ogólnego stanu zdrowia. Badany jest wzrost, waga, stan zdrowia, przebyte choroby oraz uzębienie. Jeśli pielęgniarka ma takie uprawnienia to ona dokonuje szczepień u dzieci. Pielęgniarka może mieć do pomocy asystentów którzy wypełniają dokumentacje lekarskie. Każdy uczeń ma swoją kartotekę która jest archiwizowana do momentu ukończenia szkoły. Warto aby rodzice byli w stałym kontakcie z pielęgniarką, ponieważ w razie potrzeby ona może ich szybko wezwać. Gabinet pielęgniarski znajduje się w centralnej części szkoły tak aby każdy łatwo mógł tam trafić. Aby odróżnić pielęgniarkę od pozostałych osób zatrudnionych w szkole nosi ona biały fartuch który wkłada kiedy przychodzi do pracy.

Wyposażenie klasy w szkole

Klasa która w szkole pełni bardzo ważna rolę musi być odpowiednio wyposażona. Zależy to od tego jakiego przedmiotu się w niej uczy. Każda z nich wygląda zupełnie inaczej i nauczyciel ma inne narzędzia. W klasach humanistycznych można zobaczyć obrazy słynnych malarzy, historyków, pisarzy czy poetów. Czasami na tablicy są wiersze, fragmenty opowiadań czy również ciekawe dekoracje historyczne. Każda szkoła dba o to aby uczniowie wchłaniali wiedzę która jest bardzo ważna dlatego uczniowie biorą udział w tych dekoracjach. Natomiast klasy ścisłe takie jak matematyczne czy fizyczne posiadają mnóstwo ważnych i znanych wzorów, narzędzi takich jak cyrkle, linijki, kątomierze, a także rysunki typowo fizyczne. Klasy chemiczne natomiast posiadają mnóstwo narzędzi typowo laboratoryjnych oraz wzorów chemicznych. Klasy geograficzne z kolei posiadają wiele map z atlasu powiększonych znacznie. Są to mapy zakątków krajowych jak również światowych. Po wejściu do danej klasy widać wyraźnie jaki przedmiot tam jest nauczany co pozwala łatwiej się skupić uczniom. To co jest w klasie najważniejsze to tablica. Może być ona pojedyncza jak również składana. Na starych rodzajach tablic nauczyciele piszą kredą białą lub kolorową, natomiast na nowych pisakami. Klasy wyposażone są także w książki, rzutniki oraz projektory które służą do wyświetlania cennych informacji tematycznych. Klasy są zamykane na klucz który wisi u woźnego.

Korzystanie ze szkolnej biblioteki

Biblioteka szkolna to bardzo ważne miejsce w szkole. Przychodzą tam uczniowie po to aby wypożyczyć książki. Głównie są to lektury jakie zadają im nauczyciele. Jednak jeśli ktoś lubi czytać to wtedy może wypożyczyć również inne pozycje. Biblioteka szkolna jest wyposażona w wiele różnych tematycznie książek, przygodowych, historycznych czy też przyrodniczych. Dzieci mogą brać je jak tylko przeczytają poprzednie. Maksymalnie mogą wziąć ich pięć ponieważ książek musi wystarczyć dla wszystkich. Zazwyczaj jest limit który określa ilość dni na przeczytanie książek. W szkole jest to kilka miesięcy po czym książki należy oddać. Aby bibliotekarka wiedziała kto trzyma książki prowadzi listę uczniów. Każdy z nich ma swoją kartę na której są zapisane wszystkie wypożyczone i zwrócone książki. Jeśli jakąś się przetrzymuje lub zgubi wtedy jest to odnotowane. W razie gdy książka nie wróci lub jest za bardzo zniszczona wtedy taki uczeń ponosi konsekwencje w postaci odkupienia książki. Z biblioteki można korzystać jedynie w ciągu roku szkolnego, kiedy szkoła jest otwarta. Oprócz biblioteki funkcjonuje również czytelnia w której można korzystać z książek na bieżąco. Niektóre z nich są potrzebne tylko po to aby zebrać ważne informacje na daną lekcję. W ostatnich latach wiele szkół zakupiło komputery które także dobrze funkcjonują i pomagają dzieciom. Korzystanie z biblioteki jest darmowe i każdy uczeń ma do tego prawo.

Zdawanie na studia

Studia to ostatni etap szkolnej nauki jaki można zdobyć. Jest to bardzo odpowiedzialna decyzja ponieważ ukończenie ich to ogromna satysfakcja. Na studiach młodzi ludzie muszą być bardzo samodzielni i wiedzy szukają na własny rachunek. Uczestniczą w wykładach na własne życzenie, ponieważ nie są one obowiązkowe. Dopiero ćwiczenia jak również zajęcia laboratoryjne są przymusowe ponieważ nieobecności mogą źle wpłynąć na zaliczenie. Większość studentów korzysta w dużej mierze z biblioteki z której wypożyczają książki i na tej bazie się uczą. Zajęcia są bardzo różnie ułożone, w zależności od grupy. Zdarzyć się może że nastąpi kilka zajęć rano i dopiero kolejna partia popołudniu. Studia są bardzo ciekawym rodzajem nauki tym bardziej że studenci zawsze znajdują czas aby się bawić. Dopiero kiedy przychodzi sesja, zaczyna się nauka na wyższym poziomie. Studia są przeprowadzane w uczelniach które mają różne nazwy. Są to akademie, uniwersytety, politechniki które określają czy są tam kierunki techniczne czy bardziej humanistyczne. Wybór należy do studenta który po zdaniu musi wytrwać przynajmniej przez trzy lata. Dopiero po tym okresie może zdawać na magistra i wybiera węższą specjalizację. Studia mają ułatwić poruszanie się na rynku pracy oraz wybór własnej drogi życiowej. Aby zdać na studia należy napisać maturę na dobre stopnie oraz wykonać testy na uczelni przynajmniej na sześćdziesiąt procent.

Opis szkoły średniej

Szkoła średnia jest to rodzaj szkoły którą uczniowie wybierają po gimnazjum. Są to licea lub technika w zależności od specjalizacji i chęci nauki. Uczniowie nie dość że wybierają sobie daną szkołę to na dodatek muszą zdać egzaminy aby się tam dostać. Obecnie szkoły te nazywane są szkołami ponadgimnazjalnymi ze względu na ich strukturę. Jednak funkcjonowanie zostało zachowane tak jak to było przez wiele lat. W szkole średniej nauka trwa trzy lub cztery lata, w zależności od rodzaju klasy po czym następuje egzamin dojrzałości. Przedmioty jakie są nauczane to podstawowe, czyli humanistyczne lub ścisłe, z naciskiem na te które przewodniczą danej specjalizacji. Jeśli kierunek wybierany to przedsiębiorczość to wówczas większość przedmiotów będzie ekonomicznych. Wybór w szkole średniej jest coraz szerszy ponieważ szkoły kształcą młodych ludzi pod względem rynku pracy. Coraz częściej otwiera się szkoły średnie w których można nauczyć konkretnego zawodu, tak jak to było przed laty. Okazuje się że mają one ogromny popyt ponieważ młodzi ludzie po skończeniu takiej szkoły od razu mają pracę. Szkoła średnia jest bardzo mile wspominana ponieważ nauka jest przeplatana z ciekawymi przyjemnościami. Jedną z nich są imprezy szkolne, takiej jak półmetek czy studniówka. Ludzie utrzymują licealne znajomości nawet w dalszym życiu. Nauczyciele są bardziej wymagający ponieważ i poziom jest znacznie wyższy.

Czas trwania nauki w szkole

Nauka w szkole jest bardzo długa i ogólnie trwa dziewięć miesięcy. Zawsze zaczyna się pierwszego września i trwa do końca czerwca. Przerwy między tymi miesiącami to upragnione wakacje. Jest to czas letniego i błogiego odpoczynku od szkoły. Kiedy zaczyna się rok szkolny wtedy dyrektorzy szkół układają plan zajęć dla każdej klasy. Muszą być one tak skonstruowane aby się nie kolidowały, tak by nauczyciele mieli wygodę nauczania. W ciągu dnia dzieci przebywają w szkole od ósmej rano do około piętnastej. Dopiero starsze klasy mogą mieć zajęcia znacznie dłużej. Nauka trwa od poniedziałku do piątku a w soboty i niedziele dzieci mają wolne. W tym czasie mają okazje aby powtórzyć materiał na kolejny tydzień. Wbrew pozorom w ciągu roku szkolnego dzieci mają dużo dni wolnych ponieważ każde święto to dla nich czas laby. Dodatkowo między jednym semestrem a drugim obowiązują ferie zimowe które trwają dwa tygodnie. Oprócz tego wszelkie wolne dni od pracy również funkcjonują w szkole. W tym czasie kiedy dzieci mają wolne to nauczyciele również mogą odpocząć. Taka sytuacja jest co roku aż do osiągnięcia pełnoletności i ukończenia szkoły na pewnym etapie. Zajęcia poza lekcyjne również zajmują czas jednak odbywają się po obowiązkowych lekcjach szkolnych. Jeśli ucznia nie ma w szkole wtedy musi te dni usprawiedliwić. To wszystko także wpływa na oceny jakie się otrzymuje za całokształt nauki i zachowania.

Oceny jako forma zaliczenia

Od dawna skalą stopniową jest forma oceniania uczniów. Obecnie jest to skala sześciu stopni, gdzie jedynka oznacza tę najgorszą, natomiast szóstka tę najlepszą. Każdy uczeń musi starać się aby mieć jak najlepsze oceny ponieważ to świadczy o jego inteligencji. Na początku zdobycie dobrych ocen nie jest trudne ponieważ materiał do nauczania jest łatwy. Dopiero w miarę zdawania do wyższych klas ocenianie jest na wyższym poziomie. Aby zrównoważyć poziom wiedzy różnych uczniów stosuje się również oceny cząstkowe, w postaci plusów i minusów. Każdy nauczyciel stawia oceny wedle własnego uznania. Jeżeli uczeń się z tym nie zgadza wtedy wykazuje się kolejny raz i nauczyciel ma prawo znów go ocenić. Na półrocze wystawia się oceny z całego semestru a na koniec roku roczne. Podliczane są wszystkie oceny z każdego przedmiotu i oblicza średnią. Dopiero na tej podstawie jest wystawiana ocena kwalifikująca lub nie ucznia do następnej klasy. W młodszych klasach dodatkowo zdobywa się oceny za zachowanie co również ma wpływ na ogólną ocenę. Najlepsi uczniowie którzy mają same szóstki i piątki zdobywają na świadectwie czerwony pasek. Świadczy to o tym że w danym roku zdolności ucznia były na najwyższym poziomie. Natomiast jeśli ktoś ma same jedynki to może powtarzać te samą klasę. Forma oceniania funkcjonuje aż do studiów, jednak tam ten system jest trochę zmieniony. Przede wszystkim funkcjonują oceny między dwójką a piątką.

Przedmioty jakich nauczają w szkole

Szkoła to instytucja powołana do nauczania młodych ludzi. W prawie jest obowiązek chodzenia do niej i przebycia nauki aż do osiągnięcia osiemnastu lat. Przez ten czas młodzi ludzie uczą się bardzo różnorodnej wiedzy która potem w życiu przydaje się im na różnych polach. Do najbardziej podstawowych przedmiotów należą język polski, matematyka, fizyka, chemia, geografia, historia oraz przedmioty przyrodnicze. Dawniej w szkole uczono się plastyki, muzyki, a także przedmiotów technicznych oraz kulinariów. Nauczanie bardzo szybko się zmienia, a to jakie przedmioty są w szkole uchwala rząd. W miarę jak dziecko dorośleje przedmioty stają się bardziej specjalistyczne i podzielone na mniejsze kategorie. Mając piętnaście lat można wybierać rodzaj szkoły w której będą nauczać przedmiotów humanistycznych lub bardziej ścisłych. Przedmioty te są ułożone ze względu na kierunki jakie się wybiera a także pod zawód jaki będzie się wykonywać. Obecnie największą furorę w starszych klasach robią przedmioty informatyczne, grafika, przedmioty zawodowe, marketing, finanse, bankowość czy też politologia. Są one one kontynuowane na studiach dlatego dobrze wybrać szkołę średnią w której one są już nauczane. Wiele przedmiotów może być także poza szkolnych jeśli program nauczania ich nie obejmuje. Należą do nich języki obce, szczególnie te które są mniej znane. Aby pojąć dany przedmiot nauczyciel musi go bardzo dobrze wyjaśnić.

Rola nauczyciela w szkole

Nauczyciel pełni w szkole bardzo ważne role. Jest przede wszystkim osobą która naucza dzieci różnych przedmiotów. Dzięki temu dzieci poznają wszystko to, co je wokoło otacza. Każdy nauczyciel który chce uczyć w szkole musi mieć wykształcenie pedagogiczne i skończone studia. Jest to jeden z wymogów na jaki kładą nacisk obecne szkoły. Jednak praca nauczyciela to również rozwiązywanie wielu problemów edukacyjnych, dlatego nie powinna mu być obca dziedzina psychologii. Potrzebna jest ona wtedy kiedy dzieci nie mogą zapanować na emocjami i trzeba je uciszyć. Nauczyciel nie może ucznia uderzyć tylko pouczyć go, wytłumaczyć sytuację i zapisać naganę w dzienniczku. Każdy nauczyciel uczy innego przedmiotu. Wyjątkiem są pierwsze trzy lata nauczania gdzie jeden nauczyciel naucza wielu różnych przedmiotów jednocześnie. Dodatkowo większość z nich ma swoje klasy którymi się opiekuje. W takiej sytuacji zna swoich uczniów i w razie potrzeby jest w kontakcie z rodzicami. Raz na kilka miesięcy spotyka się z nimi na zebraniu rodziców. Za swoją pracę nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie które płaci mu dyrektor. Można być nauczycielem w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum jak również akademickim. Na każdym etapie są inne wymogi, a także rodzaj nauczania. Najwięksi pasjonaci nauki zostają najlepszymi nauczycielami i prowadzą bardzo ciekawe zajęcia z dziećmi. To nie są tylko zajęcia teoretyczne ale również nauczyciel pokazuje jak to funkcjonuje w praktyce.

Charakterystyka szkoły podstawowej

Szkoła podstawowa jest pierwszą szkołą do której dzieci chodzą. Zapisują je rodzice wybierając tym samym tą która jest najbliżej zamieszkania. Do szkoły podstawowej dzieci zaczynają chodzić mając sześć lat, po okresie przedszkolnym. Kolejne sześć lat spędzają w podstawówce przechodząc z klasy do klasy. Dopiero po tych sześciu latach opuszczają szkołę podstawową by udać się do gimnazjum. W szkole podstawowej dzieci uczą się tego co najważniejsze, czyli pisania i liczenia. W miarę jak zdobywają dalszą wiedzę to ilość i zakres przedmiotów i wiedzy powiększa się adekwatnie. Na początku lekcji jest bardzo mało ponieważ dzieci muszą przyzwyczaić się do nowego trybu. Nauka odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku a dzieci noszą ze sobą książki oraz zeszyty. Szkoła podstawowa obecnie mieści się jako osobna jednostka, jedynie wyjątkiem może być funkcjonowanie w niej zerówki. Większość szkół podstawowych znajduje się na terenach blisko osiedli mieszkaniowych, czy domów jednorodzinnych. Dla dzieci i rodziców to ogromna wygoda ponieważ nie muszą zbyt daleko wozić dzieci do szkoły. Szkoła podstawowa jest przyjazna dla uczniów i na ścianach w klasie i na korytarzu są dziecięce malunki. Dodatkowo posiada salę gimnastyczną, świetlicę oraz stołówkę. Na dworze dla dzieci jest plac zabaw oraz plac gdzie odbywają się ćwiczenia fizyczne. Większość szkół podstawowych jest monitorowana po to aby nie mogli wejść na jej teren żadni obcy ludzie.